Publisher

Jurnal Bulletin of Multi-Disciplinary Science and Applied Technology di terbitkan oleh Forum Kerjasama Pendidikan Tinggi (FKPT)
Sekretariat: Jalan Sisingamangaraja No. 338